Vi deler information og viden!

Bee with us er et informations site, der forsøger at opnå opmærksomhed omkring trafficking/menneskehandel af børn og voksne, der udnyttes enten til børnearbejde eller til børneprostitution og for de voksnes vedkommende til enhver form for slavearbejde.