0 produkter - 0.00 kr

Filippinerna

Filippinerna har under en lång tid varit en destination för de som önskat utnyttja barn och unga kvinnor i sexuellt syfte och i mindre utsträckning ett transitland.

Man uppskattar att ca en miljon män och kvinnor flyttar utomlands varje år för att skaffa sig arbeten.

Över tio miljoner filippiner bor och arbetar utomlands, under en tid kunde medborgare få hjälp med resekostnader ut ur landet från regeringen.

Filippinerna

Ett stort antal av dessa utvandrare utsätts för tvångsarbeten i de länder som tar emot dem till arbeten i byggnadsindustrin, fiskeindustrin, i jordbruken och som hembiträden i Asien och i mellanöstern.

Under arbeten i hemmen möts kvinnorna ofta av sexuella utnyttjanden och misshandel.

Även utbildad personal som sjukvårdare, ingenjörer och mekaniker möts av tvångsarbeten och slavliknande kontrakt.

Ofta händer det att kvinnor som kommer in i hemarbeten och liknande kidnappas och smugglas in i sexhandeln i länder som Malaysia, Singapore, Hong Kong, Sydkorea, Japan, Tyskland och mellanöstern.

I Filippinerna samarbetar polisen med organiserade brottssyndikat med människohandel och är delaktiga i trafficking genom bedrägliga rekryteringsföretag, där även invandrande kvinnor fastnar i näten.

Människohandlare använder sig av lokala rekryteringsfirmor, som är kända ute på landbyggden och som tar möjligheten till att tjäna pengar på att utnyttja sina förtroenden och därigenom nå sina syften.

Det finns rapporter om att organiserade brottssyndikat ökat sin användning av studerande, praktikant och visumprogrammen för utbyten av studenter under 2010 och 11, för att kringgå regelverken i landet och i de motagande länderna.

Det finns också bevis för att organiserade brottssyndikat använt Filippinerna som transitland vad beträffar unga kvinnor som tagits från Kina genom Filippinerna till tredje land.

Filippinerna tas inte som ett destinationsland för kvinnor som smugglas från Kina, Sydkorea, Ryssland, Österopa och länder som Moldavien.

Det sker också en omfattande intern handel med unga kvinnor och barn från landsbyggden in till de större städerna.

Både män kvinnor och barn utsätts för omfattande tvångsarbeten och slaveri i all industri samt i hemmen där hot, våld och direkta vidriga levnadsförhållanden är vanliga samt därtill uteblivna lönebetalningar.

31461_148315101995546_1467745367_n-400I samtliga fall tas alla id-handlingar från individen.

Trots att prostitution är olagligt är det vanligt att tvångsprostitutionen är synlig, våld kan ske på gatan i centrum och runt omkring kända butiker med världsmärken.

Barnsexturism är ett stort och allvarligt problem i landet, med köpare som kommer från många av världens alla hörn som Australien, Europa, Asien, Nya Zeeland och Nordamerika.

Många som kommer från ovan nämnda länder bedriver också kommersiell sexuell exploatering av barn.

Under 2009 räknade man med att ca 2,2 miljoner barn i åldrarna 15 till 17 år var ute i industrin där majoriteten var i de mest riskutsatta branscher som gruvindustrin, pyroteknisk tillverkning och sophantering.

Många av dem jobbar också oavlönat som familjemedlemmar ute i jordbruken på landsbyggden.

Det förekommer också rapporter om att familjemedlemmar sålt barn till hushållsarbeten eller för sexuellt utnyttjande.

Flera militära grupper tar barn med våld till sig och utnyttjar dem för sina militära syften.

MORO ISLAMIC LIBERATION FRONT (MILF), en separatistisk grupp och nya folkarmen (NPA) har identifierats av FN som organisationer där barn används i väpnade konflikter, både stridande och icke stridande.

Människohandeln blomstar på Filippinerna, genom att militären och polisen sammarbetar med syndikaten som är väletablerade i landet sedan lång tid.

De inblandade kommer undan med allt som kan tänkas ske och utnyttjar den stora fattigdomen, analfabetismen, arbetslösheten, den stora av grupp papperslösa filippiner och en hög folktillväxt.

Myndigheten har gjort betydande ansträngningar under 2010 för att ta itu med människohandeln och korruptionen.

Det pågår ett antal rättsfall under tiden som en omfattande utbildning sker av domstolar, polis och tullpersonal.

Därför är det en stor eftersläpning i väntan på att domstolarna skall lära sig hanteringen och tolkning av lagar, man skulle kunna se tydliga syften då eftersläpningen betyder att allt som skall motarbetas, växer för tillfället.

Ett ineffektivt rättsväsende och en utbredd korruption, fortsätter att skapa utmaningar för framgångsrikt lagföra människohandlare.

Det finns rapporter som säger att syndikatsmedlemmar och polistjänstemän förvarnats innan räder mot deras verksamheter skett och om det förekommit att de åkt fast har de betalt sig ut med pengar eller fri sex.

Numera sammarbetar filippinska myndigheter också till hög grad med flera utländska myndigheter för att om möjligt få slut på problemen.

Besök lokala skolor som hjälper barn och sänd lite av ditt överflöd

Läs mer i dokumentära triologin Under Floden, dessa böcker bygger på verkliga händelser.

Se filmklipp relaterade till Filippinerna: