0 produkter - 0.00 kr

Laos

Laos är en källa varifrån kvinnor, flickor och män smugglas för kommersiell exploatering och utnyttjande av arbetskraft, som hembiträden eller fabriksarbetare i Thailand.

Vissa laotiska män, kvinnor och barn flyttar till grannländer i jakt på bättre ekonomiska möjligheter, men utsätts för slavarbete eller påtvingad prostitution efter ankomst.

Män från Laos som frivilligt migrerar till Thailand utsätts ofta för ofrivilligt slaveri i den thailändska fiske- och byggbranschen.

Laos

I mindre utsträckning är Laos ett transitland för vietnamesiska, kinesiska, burmesiska och kvinnor från Nord Korea avsedda för Thailand.

Laos potential som transitland är på uppgång i och med byggandet av nya vägar som förbinder Kina, Vietnam, Thailand och Kambodja.

Intern handel är också ett problem som drabbar unga kvinnor och flickor som smugglas för kommersiell sexuell exploatering i tätorter.

Regeringen i Laos har ännu inte uppnått, men jobbar för minimikrav för eliminering av människohandel.

Regeringen ökar sina resurser för brottsbekämpning.

De har också utökat sitt samarbete med internationella organisationer och det civila samhället i syfte att utbilda sina tjänstemän, för att kunna tillhandahålla återanpassning för offren och att inleda informationskampanjer för att bekämpa människohandel.

Bristen på resurser är det största hindret för regeringens förmåga att bekämpa människohandel.

De är fortfarande beroende av det internationella givarsamfundet, för att kunna finansiera aktiviteter mot trafficking.

Laos regering visade framsteg i sin brottsbekämpning mot människohandel och vilja att samarbeta med andra länder samt icke-statliga organisationer och internationella organisationer.

Laos förbjuder alla former av människohandel genom strafflagen Artikel 134, som föreskriver påföljder som är tillräckligt stränga och motsvarar dem som föreskrivs för våldtäckt.

Under 2007 använde sig ministeriet för offentlig säkerhet artikel 134 för att undersöka 38 fall av människohandel, vilket resulterade i 23 gripanden och 8 stycken åtal.

Ytterligare 30 fall är under utredning.

Korrupt Polis, ett svagt rättsväsende och befolkningens allmänna brist på förståelse för domstolsväsendet hindrar brottsbekämpningen mot människohandel.

Genom kliniker som erbjuder rättshjälp, advokatsamfundet i Laos, hjälps offren genom att man utbildar allmänheten i stort vad gäller rättssystemet samt att man ger juridisk rådgivning till offren som utsatts för människorättskränkningar, som bland annat människohandel.

Laos

Korruption är ett problem bland regeringstjänstemän som är inblandade, eller samverkade i människohandel, narkotika, vilda djur och olaglig skogsavverkning.

I skrivande stund har ingen regeringstjänsteman straffats för inblandning i människohandel.

Regeringen i Laos arbetar både med internationella organisationer och det civila samhället för att öka kapaciteten av brottsbekämpning genom utbildning för poliser, utredare, åklagare och tull- och tjänstemän vid gränserna.

Regeringen i Laos gjorde under året framsteg i arbetet att förbättra skyddet för offer av trafficking.

Ministeriet för arbete och välfärd (MLSW) och immigrationsmyndigheten samarbetar med IOM, UNIAP, och en lokal NGO för att ge stöd till offer.

MLSW fortsätter att driva ett litet transitcentrum i Vientiane.

Offren som inte vill återvända hem hänvisas till ett långsiktigare skydd som drivs av Kvinnoförbundet i Laos eller någon lokal icke statlig organisation.

Under det senaste året har det från Thailand formellt återförts ca 310 identifierade offer för gränsöverskridande människohandel till Laos.

Ca 130 offer är för närvarande bosatta i rehabiliteringscenter i Thailand.

Regeringen i Laos sörjer för offren i sitt transitcenter samt kvinnoförbundet i Vientiane vad gäller sjukvård, rådgivning, yrkesutbildning och arbetsförmedling.

Regeringen uppmuntrar också offren att delta i utredningar och åtal av människohandlare.

Från och med januari 2007 kräver regeringen utresetillstånd för medborgarna i Laos när de reser utomlands.

Det eliminerar risken för bestraffning och böter av illegal invandring och människohandel när de återkommer till Laos.

Regeringen upplåter mark till nya frivilligorganisationer samt transitcentrum för offer av människohandel.

Laos regering ökade sina insatser för att förebygga människohandel med hjälp av internationella organisationer och det civila samhället.

Man ser ofta varningsskyltar som satts upp av MLSW och UNICEF i närheten av gränskontroller och större städer.

Regeringen slutförde sin nationella handlingsplan för att bekämpa människohandel i juli 2007, man har fortsatta uppföljningar av den.

För att minska efterfrågan lade regeringen i Laos ner tid på att göra periodiska räder av nattklubbar och diskotek som används för kommersiella sexuella handlingar.

Under flera tillfällen sedan oktober 2007 har polisen stängt ett flertal barer och nöjesställen i Luang Prabang.

Den allmänna ökningen av turism i Laos samt en trolig ökning av barnsexturism har uppmärksammats av myndigheterna i Laos, som försöker hindra att barnsexturismen slår rot.

Sedan december 2007, i provinsen Vientiane, har man etablerat en arbetsgrupp för barnsexturism för att samordna insatserna mellan myndigheterna och turistsektorn.

Regeringen tillsammans med frivilligorganisationer ordnar flera seminarier för att utbilda anställda inom turistnäringen, däribland taxichaufförer och hotellpersonal om hur man bl a rapporterar misstänkt beteende.

Turistpolisen fick riktlinjer, utbildning och information i mitten av 2007 i syfte att kunna bekämpa sexturism och identifiera potentiella offer.

Väl synliga affischer, skapade av icke statliga internationella organisationer, pryder många stora internationella hotell i Vientiane och Luang Prabang, i syfte att varna för barnsexturism.

Se filmklipp relaterade till Laos: