0 produkter - 0.00 kr

Nepal

imagesCADAPBP0The United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC):s definiering av människohandel är: rekrytering, transport, överföring, hysande eller mottagande av en person med sådana medel som hot, bruk av våld eller andra former av tvång, bortförande, bedrägeri i syfte att utnyttja.

Alla länder påverkas antingen som källa eller destination eller en kombination av båda, men länder under utveckling tenderar att vara ursprungsländerna för redan utvecklade länder.

Människohandel i Nepal är ett allvarligt problem. Nepalesiska offer smugglas till Indien, Mellanöstern och andra områden som Malaysia. Där blir de tvingade till prostitution, hembiträden, tiggare, fabriksarbetare, gruvarbetare, cirkusartister och även barnsoldater.

Sexhandeln är väldigt omfattande inom landet, där man vanligtvis tar flickor från landsbygden till städerna för att arbeta på barer, restauranger samt massagebutiker och andra platser inom turistsektorn.

Handel med flickor från Nepal till Indien för tvångsprostitution är en av de mest trafikerade rutterna gällande slavhandel i världen. 5-10 000 flickor eller kvinnor smugglas till Indien varje år.

Flickor från Nepal är väldigt önskvärda inom prostitution, då de anses attraktivare eftersom de har en ljusare hudfärg. Nepalesiska oskulder tros också kunna bota aids.

Det är enkelt att smuggla människor över gränsen, 1850 kilometer öppet poröst landskap, mellan Nepal och Indien.
Det finns dessutom ingen kontroll av invandring mellan länderna.

Indien är förutom ett destinationsland även ett transitland för nepalesiska och bangladeshiska kvinnor som smugglas till Pakistan, Västra Asien och Mellanöstern.

Det är också vanligt förekommande att kvinnor smugglas från Ryssland till Thailand.

Nepal

Förutom sexslavhandeln till Indien smugglas många till Saudiarabien, Malaysia, Hong Kong, Ryssland, Afrika, Pakistan, Förenade Arabemiraten och andra Gulfstater. Kina också bli ett framväxande nav för nepalesiska offer ju mer ekonomin utvecklas.

Majoriteten av offer för människohandel är kvinnor och flickor med begränsade ekonomiska möjligheter, låg utbildning, analfabetism och låg kulturell status.

Offren kommer från alla delar av Nepal, men de mest utsatta kommer från lägre kast eller kastlösa, samt etniska minoriteter.

De lockas med löften om bättre jobb och falska förslag genom att närma sig skuldsatta familjer att sälja sina döttrar för att kunna betala sina skulder.

HUMAN-TRAFFICKING-girl-main[1]Ibland under sken av en hemgift för ett äktenskap.

Offren hotas fysiskt och psykiskt och får lite eller inget betalt för sitt arbete. De hålls ofta i skuldslaveri av sina kidnappare, vilket innebär att de tvingas betala av en skuld för sin familj.

Ibland lyckas en del fly eller räddas från sin fångenskap genom polisrazzior, men vägen tillbaka är svår pga att de flesta lider av depressioner, ångest, drogberoende, könssjukdomar, hiv och aids.

De flesta har inte medborgarskap och har därför begränsade alternativ till rättslig prövning och ekonomisk hjälp av staten. Hjälp från staten uteblir till 99.9%.

Många har svårt att återgå till samhället som före detta sexarbetare även om de tvingats in i det.

Familjemedlemmar eller hemkommuner vill inte veta av dem och brist på kompetens, utbildning, i kombination med begränsade möjligheter till sysselsättning och försörjning för vad som är socialt acceptabelt gör att många tvingas återvända till sexindustrin.

nepal-450Människohandlarna kommer ofta från samma ställen eller orter som offren. De är både män och kvinnor. De är grannar, släktingar, vänner och tom föräldrar.

Människohandeln sker genom ett nätverk av människosmugglare, ända från byarna till arbetsplatserna vidare till destinationerna.

Handlarna samarbetar med politiker, tjänstemän, polisen, tullen, utländska rekryterare, agenter, transportföretag och adoptionsfirmor.

Allt blir mer och mer organiserat. Förövarna ordnar legala juridiska dokument för offren, men undanhåller dem efter det att de passerat gränsen.

Bidragande faktorer till människohandel är fattigdom och brist på arbetstillfällen på landsbygden, samt en ökning av matt och textil industrin som kräver efterfrågan av billiga barn- slavarbetare.

Historiska och kulturella faktorer bidrar till nuvarande människohandel.

Det hinduiska kastsystemet har en kast kod för prostituerade.

I sydvästra Nepal var Badi kast traditionellt för underhållare, som erbjöd shower samt sexuell service till lokala kungar, religiösa ledare och hyresvärdar.

Flickor anses också vara en finansiell börda, eftersom de så småningom måste giftas bort för att tjäna en annan familj och dessutom måste föräldrarna betala en hemgift.

Se filmklipp relaterade till Nepal: