0 produkter - 0.00 kr

Vad är Bee with us?

Initiativet till Bee with us har tagits av Staffan Nordstrand och har vuxit fram under många års resor till fattiga regioner ute i världen, främst Asien. Efter flera års faktainsamling till mina tre dokumentära romaner har publiceringen av ”Flodentrilogin” om trafficking påbörjats. Under 2013 publiceras trilogins avslutande del. Böckerna och Bee with us är delar av samma arbete för att praktiskt arbeta mot trafficking- och prostitutionsindustrin som exploaterar fattigdom och utsatthet.

Många av mina kollegor och vänner har tillsammans med mig konstaterat och förvånats av att så lite av donationer kommer de behövande till del, trots att så många givande mäniskor önskar påverka i positiv riktning. Där ute i världen finns många mycket duktiga lokala organisationer som gör ett fantastiskt jobb. De är i behov av medel, men information om dem når inte fram till givarna.

Läs om bakgrunden till Bee with us, klicka här