0 produkter - 0.00 kr

Bakgrunden till Bee with us

Efter många års resor i fattiga regioner ute i världen har jag, Staffan Nordstrand, grundare av denna verksamhet, ägnat ett antal år i fämst Asien åt faktainsamling till mina tre dokumentära romaner som handlar om trafficking.

Tillsammans med många av mina kollegor och vänner som också är lokalt verksamma har jag förvånats av att så lite av donationer kommer de behövande till dels.

Detta, tillsammans med att givande människor önskar ge direkt till den behövande samtidigt som det finns många lokala organisationer som gör ett fantastiskt jobb men är i behov av att få medel, gör att ett initiativ som Bee with us behövs.

Varför Bee with us, läs mer