0 produkter - 0.00 kr

Hur arbetar Bee with us?

Genom det kontaktnät som finns och skapas, tar vi kontakt med personer, organisationer och företag över alla gränser.

Vi söker via dig, eller redan etablerade kontakter, kontakt med personer eller organisationer i ett antal länder, exempelvis: Laos, Kambodja, Thailand, Burma, Vietnam, Nepal, Filippinerna och Bangladesh.

Den person eller det företag vi väljer att jobba med, skall identifiera de olika lokala hjälpverksamheternas bakgrund, ekonomi, läroplaner och historik.

Skolor och hem skall ha utbildning som grund.

Därefter rapporteras dessa till Bee with us.

Bee with us sätter sedan in dem på hemsidan med länkar till landet, personen eller organisationen som rekommenderar skola och hem samt all tillgänglig information om dess verksamhet.

Bee with us sprider sedan kunskapen om sin enkla informationsverksamhet till alla tillgängliga budbärare och hoppas att mottagaren skall förstå möjligheterna.

OBS

Bee with us samlar INTE in pengar och skall INTE göra det i framtiden heller, vi skall endast förmedla kunskapen om de som behöver medel till sina respektive verksamheter.

Om medel trots detta kommer till vår verksamhet, kommer dessa att i sin helhet användas för att utveckla verksamheten.